Değirmen Bıçakları (plastik sektörü)

Bileme yaptığımız kesiciler;

Matkaplar, raybalar, form freeze bıçakları, freeze bıçakları ve açısal özel kesiciler.